F.A.Q

Kan jeg gi det jeg vil?

    Faste givere gir 100/200kr i mnd, men som fri giver kan du gi det du vil når du måtte ønske.

 

Kommer alle pengene frem?

    Alle penger som kommer inn går til ris.

 

Tar dere noe av pengene i administrasjon?

    Nei. Blir 201,50 kr overført og merket med «ris» så går 201,50 kr til ris i Thailand.

 

Hvordan kan jeg være sikker på at pengene kommer frem?

    Ved hvert årsskifte går en revisor gjennom regnskapet. 

 

Hvor finner jeg kontonummer?

    Kontakt  Karianne Plener eller Tone Mæland for å få kontonummer.

© karianne plener 2011